Dry Needling – Brielle

Dry Needling

Dry Needling

Macro detail of a hand stimulating an acupuncture needle on the back of a patient

In (te) gespannen spieren kunnen zich plekken of punten vormen, die bij druk overgevoelig zijn. Vaak straalt de pijn uit. We noemen dit triggerpoints, in de volksmond ook wel knopen genoemd. De gebieden waar de pijn naartoe uitstraalt, noemen we ‘referred pain’.

Oorzaken
De meest voor de hand liggende oorzaak van spierpijn is (statische) overbelasting, bijvoorbeeld door een langdurige eenzijdige werkhouding. Maar er zijn ook andere zaken die van belang zijn in het onderzoek en de behandeling:

Bij overbelasting van de triggerpoints kan het probleem zich uitbreiden en chronisch worden, ofwel het Myofasciaal Pijn Syndroom opwekken. De meest effectieve behandelmethode hiervoor is Dry Needling. Door de overgevoelige punten aan te prikken, spant de spier zich als reflex samen, waarna de spier zich direct meer kan ontspannen. Vrijwel niemand voelt dat de naald wordt ingebracht.

Géén acupunctuur
Dry Needling is geen acupunctuur. De enige overeenkomst is het type naald. Met Dry Needling behandelen we alleen zogenaamde myofasciale pijnklachten. Anders dan acupunctuur, dat zich richt op de energiehuishouding van het lichaam, baseert Dry Needling zich op neurofysiologische grondslagen en is het gericht op het bewegingsapparaat van de mens. Dry Needling valt wel onder fysiotherapie, acupunctuur niet.

Voor Dry Needling kunt u bij Fysio-Feenstra terecht bij Geertje van Rooijen.

Meer info: www.dryneedling.nl