Shockwavetherapie – Brielle

Shockwavetherapie

Shockwavetherapie

Wat is shockwavetherapie?

Shockwavetherapie wordt ingezet bij specifieke, langdurige klachten aan spier– en peesweefsel en peesaanhechtingen. Shockwaves zijn geluidsimpulsen met veel energie, die zich als golven in de diepte kunnen verplaatsen. De energieafgifte in het behandelgebied verbetert de stofwisseling en de bloedcirculatie. Hierdoor worden lichaamseigen, herstelstimulerende stoffen vrijgemaakt.

Wat is het doel van shockwavetherapie?

Sommige van de, door de shockwavetherapie vrijgemaakte, herstelstimulerende stoffen bootsen een milde ontstekingsreactie na. Andere stoffen stimuleren het herstel van het weefsel en verbeteren de doorbloeding op de plaats van de aandoening. Beide reacties hebben een snel weefstelherstel tot gevolg, waardoor bewegen makkelijker wordt en langdurige pijn vermindert of wegblijft.

Voor wie is shockwavetherapie bedoeld?

Shockwave heeft aantoonbaar effect op specifieke klachten aan het spier– en peesweefsel en bij klachten aan peesaanhechtingen. Hierbij kan het gaan om aandoeningen mét of zonder verkalking van het weefsel.

Voorbeelden hiervan zijn:

Vraag uw behandelend fysiotherapeut naar het eventuele effect bij uw klachten.

Wat zijn de voordelen van shockwavetherapie?

Shockwave heeft bij specifieke, langdurige pijnen snel aantoonbaar effect en kan daarmee een kortdurend behandeltraject betekenen.  Na uiterlijk 4 – 5 behandelingen is er bij ca. 80% van de gevallen merkbaar verbetering opgetreden t.a.v. beweegbaarheid en pijnreductie. Er zijn (behalve eventueel wat lichte roodheid en zwelling direct na de behandeling) geen bijwerkingen.

Hoe ziet een behandeltraject met shockwavetherapie er in de praktijk uit?

Shockwavetherapie is een kortdurende sessie (ca. 10 min.) als aanvulling op de reguliere fysiotherapie. Bij Fysio–Feenstra wordt de shockwavetherapie dan ook altijd gegeven in combinatie met een “normale” fysiotherapie behandeling.

Wanneer u shockwave therapie voorgeschreven krijgt, of interesse heeft in shockwave therapie, bespreekt de behandelend fysiotherapeut tijdens de intake de mogelijkheden van shockwave bij uw klacht(en) met u.

Wanneer shockwave geïndiceerd is, wordt het behandelgebied blootgesteld aan korte shockwave-impulsen. Hierbij wordt gel op het behandelgebied aangebracht, waarna met het handstuk van het shockwave apparaat, de schokgolven worden toegediend. Hierbij voelt u de trillingen van het schokgolfapparaat op het te behandelen gebied. Om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken, is tijdens de shockwavebehandeling een pijnscore van 7 wenselijk, maar de therapeut zal altijd rekening houden met uw pijnbeleving en de blessure.

Na afloop krijgt u nog aanvullende bewegingsadviezen en eventuele oefeningen mee van de behandelend therapeut.

Bij gebruik van het shockwave apparaat wordt er per behandeling  €15,00 extra bij u in rekening gebracht. Na 4 tot 5 shockwavesessies kan verwacht worden dat de  shockwavetherapie merkbaar positief resultaat oplevert wat betreft beweging en pijnreductie.   Uw fysiotherapeut zal dan met u beslissen of de shockwavetherapie voortgezet dient te worden of niet.